Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol 2015 —2016

Mae’r Corff Llywodraethol yn cydweithio gyda’r staff a’r Awdurdod Addysg Lleol i geisio darparu y gorau ar gyfer ein disgyblion.

Cadeirydd:
Mr Huw Arwel Owen

Clerc: Ms Nerys Davies [annibynnol o’r Corff]

Staff yr Ysgol: Mrs Carys Hughes, Mrs Bethan Davies

Staff Ategol: sedd wag

Rhieni: Natalie Coles Williams , Mr Arwel Owen, Mrs Sara Williams

Cyngorydd Lleol: Mr Peter Read

Cyfetholedig: Mr John Gareth Parry, Mrs Kathleen Roberts

Cyngor Cymuned: Mr Dafydd Llewelyn Lloyd

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd