Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol 2022 - 2023

Mae’r Corff Llywodraethol yn cydweithio gyda’r staff a’r Awdurdod Addysg Lleol i geisio darparu y gorau ar gyfer ein disgyblion.

Cadeirydd: Mrs Natalie Coles-Williams

Clerc: Ms Nerys Davies [annibynnol o’r Corff]

Staff yr Ysgol: Mrs Carys Hughes

Staff Ategol: Sedd wag

Rhieni: Natalie Coles Williams , Mrs Heather Ann Russell, Mrs Caryl Wynn Jones-Parry
Cyngorydd Lleol: Mr Richard Glyn Roberts

Cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol: Mr Dylan Rhys Griffiths

Cyfetholedig: Mr John Gareth Parry, Mrs Mai Bere

Cyngor Cymuned: Sedd wag ar hyn o bryd

Dogfennau

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2021 - 2022

Cyllideb 2021 - 2022

Adroddiad Cyfrifon 2021 - 2022

Gair byr gan Gadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Bro Plenydd

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd