Llywodraethwyr

Corff Llywodraethol 2021 - 2022

Mae’r Corff Llywodraethol yn cydweithio gyda’r staff a’r Awdurdod Addysg Lleol i geisio darparu y gorau ar gyfer ein disgyblion.

Cadeirydd:
Mrs Natalie Coles-Williams

Clerc: Ms Nerys Davies [annibynnol o’r Corff]

Staff yr Ysgol: Mrs Carys Hughes

Staff Ategol: sedd wag

Rhieni: Natalie Coles Williams , Ms Fallon Williams, Mrs Heather Ann Russell

Cyngorydd Lleol: Mr Peter Read

Cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol: Mr Dylan Rhys Griffiths

Cyfetholedig: Mr John Gareth Parry, Mrs Mai Bere

Cyngor Cymuned: Mr Steffan Jones

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2022 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd