Plant

Croeso i Adran y Plant ! Dyma eich adran chi. Cofiwch adael i’r staff dysgu wybod am unrhyw syniadau sydd gennych ynglyn a gwella’r wefan neu’r adran yma.Help i chi gan Ysgol Bro Plenydd - cliciwch yma

Childline
Llinell gymorth am ddim 24-awr
Ni fydd yr alwad ar eich bil ffôn
0800 11 11

www.childline.org.uk


Casglu Arian i'r Ysbyty

plant

Chwarae teg i’r genethod meddylgar yma a fu’n canu carolau yn Y Ffor yn ystod cyfnod y Nadolig 2015 i godi arian i Ward Hebog, Ysbyty Gwynedd. Da iawn chi!


Ymweliad a Harlech Food Service

Blwyddyn 5 a 6 ar waith

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd