Ysgol

placMae Ysgol Bro Plenydd yn gymuned hapus, ofalgar a disgybledig ble rhoddir pwyslais ar ymddygiad o’r radd flaenaf.


Nod yr ysgol yw cynnig yr addysg orau bosibl mewn awyrgylch ysgogol a diogel i bob plentyn.

 

Darperir ystod o gyfleoedd a phrofiadau cyfoethog gan dim ymroddgar o staff a llywodraethwyr.

Credaf yn gryf fod cydweithio a rhannu gweledigaeth ac egwyddorion rhwng cartref ac ysgol yn holl bwysig. Partneriaeth rhyngthoch a ninnau yw addysg eich plentyn ac fe wnawn bopeth i hyrwyddo eich dealltwriaeth o’r broses addysgu a’r hyn y gallwch ei wneud adref i hyrwyddo addysg eich plentyn.


 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd