Pwy ydi Pwy

Mae athrawon a chymorthyddion yr ysgol yn ogystal a’r staff arlwyo, glanhau a swyddfa yn dim ymroddgar a chyfeillgar. Gweler restr o’r staff isod.

Ein nod yma ym Mro Plenydd yw sicrhau profiadau addysgol cyfoethog ar gyfer pob disgybl mewn awyrgylch gefnogol a diogel.

 

Eleni mae tri dosbarth llawn amser yn yr ysgol.

 

Pennaeth: Mrs Carys Hughes
   
Athrawesau Y Cam Sylfaen: Mrs Bethan Davies
Mrs Hayley Davies
   
Athrawes Bl 2, 3 a 4: Mrs Mererid Prys Owen
   
Athrawes Bl 5 a 6: Mrs Carys Hughes
   
Uwch gymhorthydd llawn amser
y Cyfnod Sylfaen:
Mrs Netta Pritchard
   
Cymhorthydd Dosbarth llawn amser: Miss Cari Ann Jones
   
Cymhorthydd Dosbarth rhan amser
yn y Cyfnod Sylfaen:
Miss Alaw Lloyd Pugh
   
Cymorthyddion un i un: Mrs Catherine Martin
Mrs Dona Povey Jones
   
Cogyddes: Mrs Ellen Jenkins
   
Cynorthwywraig Cegin: Mrs Caren Rees Jones
   
Goruchwylwraig Amser Cinio: Mrs Ann Parry
   
Gofalwraig: Mrs Irene Jones
   
Glanhawrwraig: Mrs Beryl Jones
   
Cymhorthydd Clerigol: Mrs Jane Jones
   
Clerc Arian Cinio: Ms Mandy Hughes

Mae’r ysgol yn falch iawn o’i chysylltiadau ag ysgolion, colegau a sefydliadau hyfforddi eraill. Yn aml bydd myfyrwyr yn ymuno a ni ar gyfer profiad gwaith a chyfnodau hyfforddi. Felly o bryd i’w gilydd efallai y bydd eich plentyn yn son am rhywun sydd ddim yn ran o dim parhaol yr ysgol! Gweler restr isod :

Blwyddyn Ysgol 2015 - 2016
Enw
Sefydliad
Cwrs
Dyddiau
Dosbarth
Katie Cassidy
Coleg Meirion Dwyfor
Gofal Plant
Llun a Mawrth drwy'r flwyddyn
Cam Sylfaen
Rebecca Armstrong
Coleg Meirion Dwyfor
Astudiaethau Plentyndod
Iau a Gwener drwy’r flwyddyn
Cam Sylfaen
Sian
Owen-Jones
Cam Wrth Gam
Gweithio gyda phlant ifanc
Llun, Mawrth a Gwener – cyfran helaeth o’r flwyddyn.
Cam Sylfaen
Alys Bryn Parry
Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor
TAR
Mawrth 21ain – 24ain 2016
Pob dosbarth
Alaw Llewelyn Jones
Ysgol Dyffryn Nantlle
Lefel A
Gorffennaf 11fed – 15fed 2016
Pob dosbarth

 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd