Rhieni

Croeso i’r Adran ar gyfer Rhieni! Yma cewch wybodaeth bwysig a defnyddiol am Ysgol Bro Plenydd a mynediad i’r Adran Ddiogel ar gyfer rhieni ble mae llythyrau, albwm lluniau a wal fideo.

Credaf yn gryf fod cydweithio a rhannu gweledigaeth ac egwyddorion rhwng cartref ac ysgol yn holl bwysig. Partneriaeth rhyngthoch a ninnau yw addysg eich plentyn ac fe wnawn bopeth i hyrwyddo eich dealltwriaeth o’r broses addysgu a’r hyn y gallwch ei wneud adref i hyrwyddo addysg eich plentyn.

Defnyddiwch y botwm isod i fewngofnodi. Os ydych wedi anghofio y Cyfrinair yna cysylltwch a’r ysgol.

mewngofnodi

Vodafone.com


Diogelwch TGCh

Dyma ganllawiau defnyddiol i chwi ar sut i gadw eich plentyn yn ddiogel wrth ddefnyddio y we.

Rhestr Wirio - Facebook - cliciwch yma
Rhestr Wirio - Instagram - cliciwch yma
Rhestr Wirio - Snapchat - cliciwch yma
Rhestr Wirio - Twitter - cliciwch yma


pamffled presenoldeb

Mae'n Bwysig Bod Yma!

Cliciwch yma i weld pamffled presenoldeb Ysgol Bro Plenydd.


schoolbeat

School Beat

Gwybodaeth ynglyn a rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan ar gyfer rhieni, disgyblion ac athrawon. Gwybodaeth am : gyffuriau a camddefnyddio sylweddau, ymddygiad gwrth gymdeithasol a'r gymuned a diogelwch personol - cliciwch yma

 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd