Pigion o'r Wasg


dawnsio gwerin100% 15 - 16

cliciwch yma i weld y llun

 

 


dawnsio gwerinDim Pelrwyd Adran Yr Urdd
Llongyfarchiadau i Dim Pelrwyd Adran Yr Urdd Ysgol Bro Plenydd a ddaeth yn 2ail yn y gystadleuaeth ym Mangor yn ddiweddar gan golli i Ysgol y Gelli yn y ffeinal - cliciwch yma i weld y llun


dawnsio gwerinDawnsio Gwerin

Parti Dawnsio Gwerin Ieuengaf – Eisteddfod yr Urdd Cylch Llŷn a Rhanbarth Eryri 2016 - cliciwch yma


dawnsio gwerinDawnsio Gwerin

Parti Dawnsio Gwerin Hynaf – Eisteddfod yr Urdd Cylch Llŷn a Rhanbarth Eryri 2016 - cliciwch yma
plant
Gŵyl Dewi 2016

Y plant Meithrin yn dathlu Gŵyl Dewi 2016 - cliciwch yma


 

plant
Diwrnod y Llyfr 2016

Bl 3 a 4 yn dathlu Diwrnod y Llyfr 2016 - cliciwch yma
headteacher and pupils
Presenoldeb Gwych

100% Presenoldeb Blwyddyn Ysgol 2014 - 2015 - cliciwch yma

 dennis carter
Dennis Carter


Ymweliad olaf Dennis Carter - cliciwch yma

 

cyngor ysgol
Gwobr Cam 4


Gwobr Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd - cliciwch yma

 

diwrnod y llyfr

Diwrnod y LLyfr 2015


Cymeriadau straeon traddodiadol - cliciwch yma

 

 

 

bachgen

Diwrnod y LLyfr 2015


Tecwyn y Tractor - cliciwch yma

 

 

 

plant
Dathlu Gŵyl Dewi 2015


Paratoi cacennau cri - cliciwch yma2 blentyn
Dathlu Gŵyl Dewi 2015


Dathlu pen blwydd hefyd - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2022 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd