Croeso i Ysgol Bro Plenydd!

Yn Ysgol Bro Plenydd ein nod yw meithrin disgyblion hyderus fydd ym mwynhau dysgu ac sydd wedi eu harfogi a’r sgiliau anghenrheidiol i fod yn ddysgwyr gydol oes yn y byd sydd ohoni heddiw. Bydd angen i blentyn allu gwynebu sialensau dysgu yn annibynnol , cydweithio ag eraill a chymhwyso sgiliau ymchwiliol i bob sefyllfa.

Rydym eisiau ein disgyblion adael yr ysgol gydag atgofion melys a hapus o’u cyfnod yma ond hefyd yn unigolion hyderus sy’n barod i wynebu’r her nesaf.

Cliwich yma i ddarllen Adroddiad Estyn Ysgol Bro Plenydd 2023


rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd