Ysgol Eco/ Ysgol Werdd

logo gwobr efydd

Mae Ysgol Bro Plenydd yn ysgol werdd ac wedi ennill gwobr efydd y cynllun ! Rwan rydym yn gweithio tuag at y wobr arian.

 

 

Dowch i Ailgylchu Gyda Ni! – Rhowch eich hen ddillad, cyrtans, tegannau meddal, bagiau ac esgidiau yn ein bin Antur Waunfawr mawr glas !

Rydym yn derbyn hen ffonau symudol a chetrys inc yn yr ysgol hefyd !

Cliciwch yma i weld lluniau y clwb garddio sydd yn yr adran ddiogel.

 

plant

Diwrnod i'r Gwenyn

Buom yn plannu bylbiau Clychau’r Gog ar Ddiwrnod i'r Gwenyn !

 

Ewch i'r albwm i weld mwy o luniau - cliciwch yma

Tystysgrif - cliciwch yma


yr ardd

Yr Ardd 2014

Ewch i'r albwm i weld mwy o luniau - cliciwch yma


 

poster

 

 

26/08/2014 - Newyddion Da!

Ysgol Bro Plenydd wedi cael gwobr Arian yn y Cynllun Gwobrwyo Gardd Bywyd Gwyllt

 

Cliciwch yma i weld y tystysgrif

 

 

 

 

 

 

 

plant

Dysgu am o ble y daw ein bwyd. Cawsom flasu caws, ymweld a’r becws, blasu ffrwythau ac ymchwilio o ba wledydd y daw ein ffrwythau a llysiau, ymweld a’r rhewgell a dysgu am sut mae Tesco yn ailgylchu.

 

 


Ymweliad Dennis Carter 2014

Bl 3 a 4 ar ymweliad i Tesco

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


 

Ymweliad Dennis Carter 2014

Bl 5 a 6 ar ymweliad i Tesco

I weld mwy o luniau - cliciwch yma

 

 

plant

Cliciwch yma i weld y tystysgrif

 

 

 


 

 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd