Siarter Iaith Gwynedd

logo siarter iaith
Siarter Iaith Gwynedd - cliciwch yma

Gwobr Aur

Cliciwch yma i weld adroddiad Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd

 

 

Ein Gweledigaeth yn Ysgol Bro Plenydd

Disgyblion: Mae angen i ni i gyd gychwyn sgwrs yn y Gymraeg bob amser a pharhau i siarad Cymraeg ! Mae angen i ni barchu ein hiaith, ein hanes, ein diwylliant a’n llenyddiaeth.

Staff: Bydd Ysgol Bro Plenydd yn anelu at gael pob plentyn i siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn hefyd yn anelu at feithrin ymdeimlad o Gymreictod a pharch at y Gymraeg ym mhob plentyn.

Llywodraethwyr: Bydd yr ysgol hon yn hybu defnydd o’r Gymraeg mewn ffordd bositif fel y bydd pob plentyn erbyn diwedd Blwyddyn 6 yn hapus a chyfforddus yn siarad yr iaith.

Mae Ysgol Bro Plenydd newydd ennill achrediad Gwobr Aur y Siarter Iaith yn ystod Tymor yr Haf 2016 !


Pared Dewi Sant 2017

plant

Dathlu Gwyl Dewi ym Mro Plenydd

Cawsom ginio gwerth chweil gan Anti Elen a phrynhawn o adloniant Cymreig traddodiadol gyda Chlwb Pensiynwyr, Y Ffor yn y prynhawn. Dyma flas i chi ....

Mwy o luniau - cliciwch yma


Pared Dewi Sant 2017

plant

Pared Dewi Sant oer a gwlyb !! Diolch o galon i bawb gerddodd gyda'r ysgol !

More photos - click here


plant

Daeth Dewi Pws Morris draw i'r ysgol i ddiddanu y plant ac i ganu Can y Pared gyda nhw ! Son am hwyl a sbri !!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


plant

Parti Dawnsio Gwerin Ysgol Bro Plenydd yn cystadlu yng Ngwyl Gerdd Dant Pwllheli 2016

Mwy o luniau - cliciwch yma


plant

Dathlu Ein Cymreictod ym Mro Plenydd
2015 - 2016!

Calenig 2016 Bl 5 a 6, Dydd Gwyl Dewi 2016 Bl 5 a 6, Dydd Gwyl Dewi y Cam Sylfaen 2016, Gwibdaith Arbennig Gwyl Dewi, Gwilym Bowen 2016, Pared Dewi Sant, Sioe Stwnsh Morfa Bychan, Trip Rownd a Rownd Bl 5 a 6 2016, a Derbyn Gwobr Siarter Iaith 2015. I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


plant

Plas Tan y Bwlch - Bu plant Blwyddyn 5 a 6 ar eu hymweliad blynyddol a Phlas Tan y Bwlch yn Ionawr 2016.. Mwy o luniau - cliciwch yma


cantorion

Croesawu Y Chwedlau i Fro Plenydd

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


plant

Pared Dewi Sant 2015

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


plant

Ymweliad a Phlas Tan y Bwlch 2015

Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 a Phlas Tan y Bwlch Ionawr 2015 a’r hanes i gyd yng ngeiriau’r plant.

Adroddiad Ffion - cliciwch yma

Adroddiad Cadi - cliciwch yma

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


plant

Sioe Mewn Cymeriad – Patagonia

Daeth Cwmni Mewn Cymeriad draw i berfformio Sioe Patagonia i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6.

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Ymweliad Sian Northey

 

Dathliadau Gŵyl Dewi 2015 Ysgol Bro Plenydd !

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Derbyn Gwobr Efydd Siarter Iaith

Derbyn Gwobr Efydd Siarter Iaith

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


Cerdd y Mis:
Hydref - "Dysgub y Dail" - cliciwch yma
Medi - "Medi" - cliciwch yma

Lluniau Eisteddfod Ysgol Bro Plenydd - cliciwch yma

Lluniau a Fideo Gweithgareddau Siarter Iaith - cliciwch yma


 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd