Llwyddiannau Plant

y tim
y tim
Llongyfarchiadau i’r dair merch yma am ddatblygu eu sgiliau nofio yn llwyddiannus iawn yn ystod y tymor.
Dyma’r tim a gynrychiolodd yr ysgol eleni (2016). Profodd Jac, Mia a Jacob lwyddiant yn eu rasys nofio.
   
3 bachgen
Peldroedwyr llwyddiannus Bro Plenydd !
   
plant
poster darllen
Darllenwyr Brwd Bro Plenydd ! Llongyfarchiadau iddynt bob un am ymweld a’r llyfrgell yn rheolaidd dros wyliau’r haf 2015 !
Llongyfarchiadau i Ysgol Bro Plenydd!

Presenoldeb Gwych!

100% Hydref 2016
100% Haf 2016
100% drwy'r flwyddyn 15 - 16

Cliciwch yma i weld yr llun papur newydd


Mae hi’n frwydr fisol rhwng y dosbarthiadau am y presenoldeb gorau! Llongyfarchiadau Presenoldeb Gwych!!
plant
plant
Presenoldeb Gorau Mis Medi - Dosbarth Tre Ceiri
Presenoldeb Gorau Mis Hydref - Dosbarth Yr Eifl
plant
plant
Presenoldeb Gorau Mis Tachwedd - Dosbarth Carnguwch
Presenoldeb Gorau Mis Ionawr 2017 - Dosbarth Yr Eifl

Mwy o lwyddiannau yn yr archif - cliciwch yma

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd