Yr Urdd

Gweithgareddau yr Urdd 2016 - 2017

Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 a Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

plant

Hwyl a Sbri yn y gwersyll !

Mwy o luniau - cliciwch yma


Llongyfarchiadau i Dim Pelrwyd Adran Yr Urdd

plant

Llongyfarchiadau i Dim Pelrwyd Adran Yr Urdd Ysgol Bro Plenydd a ddaeth yn 2ail yn y gystadleuaeth ym Mangor yn ddiweddar gan golli i Ysgol y Gelli yn y ffeinal

Cliciwch yma i weld y llun

 


Gweithgareddau yr Urdd 2015 - 2016

Llwyddiant Pelrwyd

plant

Dyma dim pelrwyd llwyddiannus Ysgol Bro Plennydd a gystadlodd yng nghystadleuaeth Pelrwyd yr Urdd 2015-2016 gan ddod yn ail!

 


plant

Gweithgareddau yr Urdd yn ystod 2015 -2016

Mwy o luniau - cliciwch yma


plant

Blwyddyn 1, 2 a 3 yn Tyddyn Sachau

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


plant

Blwyddyn 4, 5 a 6 yn Tyddyn Sachau

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


plant

Heddlu yn Ymweld a’r Urdd 2015

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma


plant

Gweithgareddau helfa wyau Pasg 2015

I weld yr albwm lluniau - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2022 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd