Cefnogi Addysg eich plentyn

llawlyfr darllen

Helpu plant i ddarllen

Syniadau i helpu eich plentyn ddarllen a mwynhau llyfrau - cliciwch yma


llawlyfr darllen CA2

Helpu plant i ddarllen yng Nghyfnod Allweddol 2

Bwriad y pamffled hwn yw dod â ni fel athrawon, a chithau fel rhieni, at ein gilydd i hybu'r broses
a'r arfer o ddarllen - cliciwch yma

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2022 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd