Cyfeillion yr Ysgol

Cyfarfodydd Cyfeillion Ysgol Bro Plenydd

Cofnodion 2022/23:


Noson Hwyl Haf 2016

plant

Diolch yn fawr i’r Gymdeithas Rieni am drefnu noson o Hwyl yr Haf ar y maes ar nos Wener braf cyn diwedd y tymor.

Mwy o luniau - cliciwch yma
miri mediMiri Medi 2014

Diolch yn fawr iawn i’n rhieni ffit a feiciodd o’r ysgol i Fangor ac yn ol er mwyn codi arian i’r ysgol a’r Mudiad Feithrin. Cawsom brynhawn difyr iawn yn eu croesawu’n ol i’r ysgol !

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r hwyl!

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Hawlfraint 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Gwefan gan) Delwedd