The Community

RhydyhwystlEvery child at the school is also part of a wider community. It is my aim that
each child gets to know and appreciate the Welsh culture that is a part of this school's community.

Every child is also a global citizen and developing a concerned
conscience about the plight of our fellow man and planet is all- important. The future is in our children's hands.

The community that the school is part of is very important in the lives of Ysgol Bro Plenydd children.

Y Ffor.com

Diolchgarwch (Welsh only available)

plant

Dosbarth Carnguwch oedd yn gyfrifol am Wasanaeth Diolchgarwch gwerth chweil eleni !

More photos - click here

 


Diwrnod Olaf Ysgol Hafod Lon ar safle Y Ffor (Welsh only available)

plant

Diwrnod Olaf Ysgol Hafod Lon ar safle Y Ffor - gyda'r geiriau - Diwrnod trist iawn i ni ym Mro Plenydd oedd ffarwelio a'n cyfeillion agos wrth i ddisgyblion a staff Ysgol Hafod Lon drosglwyddo i'w safle newydd ym Minffordd.

More photos - click here

 


Ymweliad y Cynghorydd Aled Evans (Welsh only avaiable)

plant

Daeth Y Cynghorydd Aled Evans i wrando ar blant Blwyddyn 5 a 6 yn darllen eu manifestos ac i gyfrif pledlesiau ar gyfer cynrychiolwyr y dosbarth.

More photos - click here


Cefnogi Elusennau (Welsh only available)

plant

Dyma'r elusennau amrywiol mae Ysgol Bro Plenydd wedi eu cefnogi yn ddiweddar. Diolch yn fawr i chi i gyd am eich cefnogaeth!.More photos - click here

plant

Chwarae teg i’r genethod meddylgar yma a fu’n canu carolau yn Y Ffor yn ystod cyfnod y Nadolig 2015 i godi arian i Ward Hebog, Ysbyty Gwynedd. Da iawn chi!


Gwasanaeth Coffa Brwydr Y Somme (Welsh only available)

children

Yn ystod wythnos olaf y tymor cawsom wasanaeth arbennig ger y llechen goffa yn y Ganolfan Gymdeithasol i gofio y milwyr lleol a laddwyd ym Mrwydr y Somme gan mlynedd union yn ol. Diolch yn arbennig i Mrs Kathleen Roberts a’r Parchedig Pryderi Llwyd Jones am eu cyfraniadau. More photos - click here


Twrnament Peldroed Yr Wyl Gerdd Dant (Welsh only available)

y tim

Gyrrodd yr ysgol ddau dim i gynrychioli yr ysgol yn y twrnament a gynhaliwyd I godi arian ar gyfer yr Wyl Gerdd Dant a gynhelir ym Mhwllheli fis Tachwedd. Chwaraeodd un tim yn y rownd gyn derfynol. More photos - click here


pensiynwyr

Pensioners attend a party to celebrate the end of the Second World War

To view the photos - click here


Christmas Fair 2015

plant

A busy time at the Christmas Fair.

More photos - click here


Mudiad Meithrin's Christmas Fair 2015

plant

We have supported Mudiad Meithrin's Christmas Fair.

 


plant

Supporting Eisteddfod y Ffôr 2015

Year 6 pupils greet the winning bard at Eisteddfod y Ffor.

To view the photos - click here


eliffant lliwgar

Photos

Mudiad Meithrin Christmas Fair - click here

School Christmas Fair - click here

Pwllheli Summer Mural - click here


5 children and Abner

Supporting Eisteddfod y Ffôr 2014

Abner Eifion Hughes from Llangybi won the Eisteddfod Chair. Five pupils from the school took part in the chairing ceremony.

 

 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Copyright 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Website by) Delwedd