News

YSGOL BRO PLENYDD SCHOOL UNIFORM
You can now purchase items of the Ysgol Bro Plenydd uniform from the local Lake Digital Company by following the link below :
https://lakedigital.co.uk/cy/products/Ysgol-Bro-Plenydd-Y-Ffor-c148679023

IMPORTANT - Attention of Nursery Year Parents and Cylch Meithrin Parents

plant

To the Attention of Ysgol Bro Plenydd Nursery Year Parents and Cylch Meithrin Parents.

For more information - click here

IMPORTANT - Attention of Nursery Year Parents and Cylch Meithrin Parents

plant

To the Attention of Ysgol Bro Plenydd Nursery Year Parents and Cylch Meithrin Parents.

For more information - click here

Year 5 and 6 visit to Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

plant

Fun and Games !

More photos - click here


Visitors from Patagonia !

plant

Mabon and Idris Lewis from the Gaiman in Patagonia are spending the summer with us at Bro Plenydd. A warm welcome to both ! To view the news paper - click here

Book Day

plant

We celebrated Book Day at Bro Plenydd on March 2nd.

More photos - click here


Ysgol Bro Plenydd's Netball Team

plant

Congratulations to Ysgol Bro Plenydd's Netball Team who came 3rd in the Dwyfor Schools Tournament at Glaslyn Leisure Centre, Porthmadog recently.


Best Attendance January 2017

plant

Best Attendance January 2017 - Dosbarth Yr Eifl


Celebrating St David's Day

plant

Celebrating St David's Day at Bro Plenydd - We had a lovely lunch courtesy of Anti Elen and an afternoon of traditional Welsh entertainment with members of Y Ffor Pensioners' Club. Here is a taste ....

More photos - click here

Language Charter - click here


St David's Parade 2017

plant

A wet and cold St David's Parade ! A big thanks to everyone who walked with the school !

More photos - click here

Language Charter - click here


Dewi Pws Morris

plant

Dewi Pws Morris visited the school to entertain the children and to sing the Parade Song with them ! A very lively and fun filled session !!

Click here to see more photos

 


It is a battle between the classes every month for the best attendance!

plant


It is a battle between the classes every month for the best attendance! Congratulations!!

Click here to view more

 


Urdd Netball

plant


Congratulations to the Ysgol Bro Plenydd Urdd Netball Team who came 2nd in the competition at Bangor recently - missing out to Ysgol y Gelli in the final.

Urdd - click here

Press - click here

 

Gŵyl Gerdd Dant 2016

plant

Ysgol Bro Plenydd's folk dancing party competing at the Cerdd Dant Festival in Pwllheli - November 2016.

More photos - click here

Language Charter - click here


Nia's Christmas Service

plant

Nia's Christmas Service - We had fun with Nia and friends in a special end of term service.

More photos - click here

 


Thanksgiving

plant

Carnguwch Class were responsible for a wonderful Thanksgiving Service this year.

More photos - click here

 


Final Day for Ysgol Hafod Lon at Y Ffor site

plant

A very sad day at Bro Plenydd as we bid farwell to our close friends as pupils and staff at Ysgol Hafod Lon transferred to their new site at Minffordd.

More photos - click here

 


Poppy Window and Llanystumdwy Excursion

plant

Brilliant trip to see the Poppy Window and Lloyd George's village.

More photos - click here

 


Mr Brunelli's Sports Club

plant

More photos - click here

 


Bonfire Lunch

plant

An explosion of taste !!

More photos - click here

 


IMPORTANT - National Tests May 2017
For pupils in Year 2,3,4,5 and 6 - May 3 - 10, 2017


School Meals 2016 – 2017 :
£2.30 per day / £11.50 per week

Dwyfor Schools Swimming Gala 2016

plant

Here is the successful team.

More photos - click here

 


Eisteddfod Y Ffor 2016 (Welsh only available)

plant

Cymerodd aelodau o Blwyddyn 6 ran yn seremoni cadeirio y bardd buddugol yn ole u harfer. Dyma nhw yn cadeirio Iestyn Tyne ac ym mwynhau eu te wedyn.

More photos - click here

 


Cystadleuaeth Ewro 2016 (Welsh only available)

plant

Gwylio Cymru yn chwarae Lloegr

More photos - click here


Ymweliad Bl 5 a 6 a Glanllyn (Welsh only available)

plant

Aeth Bl 5 a 6 ar eu hymweliad cyntaf a Glanllyn ym Mai 2016

More photos - click here


Diwrnod Blas ar Hwylio (Welsh only available)

plant

Cafodd rhai o ddisgyblion flas ar hwylio ar ddiwrnod bendigedig o braf ym Mhlas Heli yng nghwmni Mr Ken Fitzpatrick.

More photos - click here


Diwrnod Gweithgareddau yn Ysgol Glan y Mor (Welsh only available)

plant

Bu plant Bl 5 a 6 yn Ysgol Glan y Mor am ddiwrnod yn cymryd rhan mewn pob math o weithgareddau diddorol wedi eu cynllunio gan ddisgyblion Blwyddyn 10 yr ysgol uwchradd fel rhan o’u cwrs BAC.

More photos - click here


Clwb Cerdded Plenydd (Welsh only available)

plant

Yn anffodus eleni oherwydd y tywydd gwael ni lwyddom i gwblhau y daith o Lanbedrog i Machros ar hyd yr arfordir ! Taith a fyddai wedi bod yn fendigedig mewn haul cynnes.

More photos - click here


Twrnament Peldroed Yr Wyl Gerdd Dant (Welsh only available)

y tim

Gyrrodd yr ysgol ddau dim i gynrychioli yr ysgol yn y twrnament a gynhaliwyd I godi arian ar gyfer yr Wyl Gerdd Dant a gynhelir ym Mhwllheli fis Tachwedd. Chwaraeodd un tim yn y rownd gyn derfynol.

More photos - click here


Chwaraeon Dalgylch Plas Heli (Welsh only available)

children

Treuliodd plant Blwyddyn 5 a 6 ddiwrnod difyr iawn ym Mhlas Heli yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol ar y traeth ac yn y Plas.

More photos - click here


Noson Hwyl Haf 2016 (Welsh only available)

children

Diolch yn fawr i’r Gymdeithas Rieni am drefnu noson o Hwyl yr Haf ar y maes ar nos Wener braf cyn diwedd y tymor.

More photos - click hereGwibdaith Haf Bl 5 a 6 (Welsh only available)

children

Dyma luniau o wibdaith hwyliog plant Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld ag Amgueddfa Y Byd ac Amgueddfa Bywyd Lerpwl ac wrth gwrs y Mc Donalds traddodiadol ar y ffordd adref !

More photos - click here


Mabolgampau Ysgol Bro Plenydd 2016 (Welsh only available)

children

Dolwar enillodd eleni !

Dyma luniau yr enillwyr unigol ym mhob blwyddyn - cliciwch yma

More photos - click here


Ffarwelio gyda Blwyddyn 6 (Welsh only available)

children

children

children
children
Dyma luniau cinio arbennig, gwasanaeth a pharti ffarwelio Blwyddyn 6.
Pob lwc i’r naw yn Ysgol Glan y Mor ! More photos - click here

Gwasanaeth Coffa Brwydr Y Somme (Welsh only available)

children

Yn ystod wythnos olaf y tymor cawsom wasanaeth arbennig ger y llechen goffa yn y Ganolfan Gymdeithasol i gofio y milwyr lleol a laddwyd ym Mrwydr y Somme gan mlynedd union yn ol. Diolch yn arbennig i Mrs Kathleen Roberts a’r Parchedig Pryderi Llwyd Jones am eu cyfraniadau.

More photos - click here


Ymddeoliad Mrs Haf Jones (Welsh only available)

3 children and 1 adult

Ar ol 23 mlynedd o wasanaeth ymddeolodd Mrs Haf Jones ar ddiwedd y tymor. Diolchwn yn fawr iddi am ei gwasanaeth a dymunwn bob iechyd a hapusrwydd. Dyma luniau y cyfarfod a’r parti ffarwelio.

More photos - click here


Llwyddiant Gardd yr Ysgol (Welsh only available)

runner beans

Bu i gynnyrch yr ardd gystadlu yn Sioe Mynytho a derbyniodd y blodau gwyllt, afalau Enlli a’r ffa y wobr gyntaf !

More photos - click here


Achievements

plant

Congratulations! 100% Attendance during Spring Term 2016.

To see more of our achievements - click here


World Book Day

plant

We had fun dressing up on World Book Day.

More photos - click here


Ymweliad PC Dewi Owen (Welsh only available)

plant

Dyma luniau o Ymweliad Tymor y Gwanwyn PC Dewi Owen gyda dosbarth Yr Eifl.

More photos - click here


Melin Llynnon (Welsh only available)

plant

Bu Dosbarth y Cam Sylfaen yn dilyn thema Y Fferm. Aethont ar ymweliad a Melin Llynnon ar Ynys Mon.

More photos - click here


Dathlu Blwyddyn Newydd y Tsieniaiad (Welsh only available)

plant

Cawsom ginio arbennig i ddathlu cychwyn Blwyddyn Newydd y Tsieniaid.

More photos - click here


Gweithgareddau yr Urdd (Welsh only available)

plant

Gweithgareddau yr Urdd yn ystod 2015 -2016

More photos - click here


Cefnogi Elusennau (Welsh only available)

plant

Dyma'r elusennau amrywiol mae Ysgol Bro Plenydd wedi eu cefnogi yn ddiweddar. Diolch yn fawr i chi i gyd am eich cefnogaeth! More photos - click here


The Garden in Spring

blodyn

More photos - click here


 

Plas Tan y Bwlch (Welsh only available)

plant

Bu plant Blwyddyn 5 a 6 ar eu hymweliad blynyddol a Phlas Tan y Bwlch yn Ionawr 2016. More photos - click here


 

 

 

 

 

Bookmark and Share
plant ysgol rhieni

© Copyright 2023 - Ysgol Bro Plenydd - (Website by) Delwedd